6 februari 2018

Eliane Segers is benoemd tot hoogleraar Leren en Technologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen met ingang van 1 februari 2018. Segers doet onderzoek naar individuele variatie in leer- en leerproblemen en gebruik van ICT in het onderwijs.

Technologie is een geïntegreerd onderdeel van ons dagelijks leven. Scholen gebruiken technologie als middel om het leren te verbeteren en kinderen voor te bereiden op de moderne samenleving. Internet is een belangrijke bron van informatie, educatieve games kunnen helpen bij het leren en verminderen van leerproblemen. Peuters ontdekken de wereld met tablet-apps.

Leren op maat

Segers: ‘De nieuwe technologieën zijn gecompliceerd en veranderen snel. De samenleving heeft behoefte aan wetenschappelijke antwoorden over hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Ik doe onderzoek naar ontwikkeling en inzet van deze nieuwe technologie voor “leren op maat”, naar onderwijs dat tegemoet komt aan de behoefte van het kind. Profiteren kinderen ook echt van deze technologie? Wat werkt wel, wat niet? Of wat werkt misschien wel negatief?’
Resultaten van haar onderzoek zullen hun weg vinden in het onderwijs.

Basisscholen

Prof. Segers ontwikkelde educatieve spellen voor beginnende lezers over vloeiend lezen, rekenen, wetenschappelijk denken en museumbezoek.
Ze is betrokken bij de ontwikkeling van www.samenonderzoeken.nl, samen met het Expertisecentrum Nederlands. Deze website bevat best practice video’s, met betrekking tot het onderwijzen van wetenschap en techniek op basisscholen.
Eliane Segers (1972, Horn) behaalde in 1996 zowel een Master Taal, Spraak & Informatica als een Master Cognitiewetenschap. In 2003 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar multimediale ondersteuning van ontluikende en beginnende geletterdheid.

Stichting Lezen

Sinds 2003 werkt ze als universitair docent en vanaf 2011 als universitair hoofddocent bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. Ze is de coördinator van het PhD-programma van het BSI. In 2016 werd ze bijzonder hoogleraar Reading and Digital Media aan de Technische Universiteit Twente, een leerstoel vanwege Stichting Lezen, die ze blijft combineren met haar werk in Nijmegen.