28 januari 2021

Voor iedereen die vanuit de bibliotheeksector op uitvoerend niveau bezig is met de gezinsaanpak is er de nieuwe publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Deze brochure bevat een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken. Het accent ligt op activiteiten die ouders ondersteunen om heel direct de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.

Cyclus van laaggeletterdheid

Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Zo kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan. Om die cyclus te doorbreken, is het belangrijk dat ouders binnen taalarme gezinnen worden ondersteund. Dit kan door hen bewust te maken van hun invloed op de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun kinderen, en hun handvatten te geven om die ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast kunnen ouders aan hun eigen taalniveau werken, om zo de talige interactie met hun kinderen te versterken.

Aanbevelingen gezinsaanpak op tactisch en uitvoerend niveau

In de brochure Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid staan adviezen om de gezinsaanpak-activiteiten zoveel mogelijk te baseren op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Het gaat hier met name om aanbevelingen voor bibliotheekmedewerkers op tactisch en uitvoerend niveau. Of je als Bibliotheek al bezig bent of gaat starten met de gezinsaanpak van laaggeletterdheid, voor elke situatie staan in dit document aanbevelingen om de aanpak aan te scherpen.
De brochure Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de programmalijn leesbevorderingsnetwerken (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek). De brochure is samengesteld door Stichting Lezen en de Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN).

Doelgroep(en)