22 oktober 2020

Om andere ouders te inspireren, laten bekende ouders Gregory Sedoc, Marlijn Weerdenburg en Tom Groot zien wanneer en hoe zij voorlezen aan hun kinderen. De video’s van deze drie voorlezende ouders worden op donderdag 22 oktober 2020 gelanceerd door BoekStart.

Een deel van de Nederlandse kinderen begint de basisschool al met een taalachterstand – wat de inmiddels alom bekende leesproblemen in de hand werkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die als baby worden voorgelezen, later zelf sneller een boek pakken en meer plezier aan lezen beleven. En als ze wat ouder zijn plukken ze daar de vruchten van. Kinderen die al vroeg worden voorgelezen zijn taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school.

Voorleestips in beeld

Ouders kunnen niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze wetenschap is BoekStart ontstaan: dit landelijke leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s wil het lezen met heel jonge kinderen bevorderen. Gregory Sedoc, Marlijn Weerdenburg en Tom Groot (boer Tom) brengen een aantal voorleestips van BoekStart in beeld. De video’s laten zien hoe gezellig en knus samen voorlezen is; voorlezen kan altijd en overal. Met deze boodschap wil BoekStart andere ouders inspireren om dit ook zo vaak mogelijk te doen.

Voorlezen op de atletiekbaan

Tv-presentator en voormalig topatleet Gregory maakt ook naast de atletiekbaan tijd vrij om zijn dochter Emily voor te lezen. Actrice/presentatrice/zangeres Marlijn last tijdens het repeteren een pauze in om voor te lezen aan haar peuterzoon Teun. En tulpenboer/presentator Tom haalt alles uit de kast, maar ontdekt dat het voorlezen aan zijn zoon Moos het beste werkt door samen het boek te bekijken. Op boekstart.nl zijn voor elke leeftijd aanvullende voorleestips en leestips te vinden.

BoekStart

BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma dat vanuit Stichting Lezen en de Bibliotheek wordt georganiseerd; bijna alle bibliotheken in Nederland doen mee. Ook gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvang en boekhandels zijn actief betrokken. BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek en wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. Zie voor meer informatie www.boekstart.nl.

Video’s

De video’s zijn donderdag 22 oktober 2020 via het YouTube-kanaal van BoekStart te bekijken en te delen.

Trefwoorden