3 november 2022

Stichting Lezen is verheugd over het advies van de Onderwijsraad dat een integrale en structurele focus op taal en rekenen bepleit. De Onderwijsraad stelt terecht voor om taal en rekenen meer en beter te verankeren in andere schoolvakken. Het advies sluit aan bij de visie van Stichting Lezen op effectief leesonderwijs. We geven dan ook graag gehoor aan de oproep van de Onderwijsraad om het onderwijs nog beter te ondersteunen, met kennis en professionaliseringstrajecten over lezen en leesbevordering.

Infographic Taal en rekenen in het vizier.

Goede beheersing taal en rekenen onmisbaar

Donderdag 3 november 2022 heeft de Onderwijsraad het advies Taal en rekenen in het vizier gepubliceerd. Vanwege het grote belang van taal en rekenen en de negatieve signalen over de beheersing hiervan bij leerlingen en studenten, heeft de Tweede Kamer de Onderwijsraad om advies gevraagd. Dit advies geeft antwoord op de vraag hoe het onderwijs de beheersing van taal en rekenen duurzaam kan verbeteren. Het richt zich op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De Onderwijsraad realiseert zich dat de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs wordt bepaald door vele, met elkaar samenhangende, factoren. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen de integrale en structurele focus op taal en rekenen in het vizier houden. In het advies doet de Onderwijsraad vier aanbevelingen:

  1. Leg landelijke einddoelen en niveaus vast met wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Monitor dat zowel landelijk als in de school.
  2. Veranker taal en rekenen in andere vakken en leergebieden, maak alle leraren verantwoordelijk.
  3. Stel hoge eisen aan het uitstroomniveau van taal en rekenen aan de lerarenopleidingen.
  4. Zorg voor goed toegeruste leraren die zich blijvend professionaliseren en verbind wetenschap met de praktijk.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: ‘Ik ben blij dat de Onderwijsraad benadrukt dat goed taal- en rekenonderwijs prioriteit moet krijgen. De leesvaardigheid van kinderen en jongeren staat onder druk, terwijl goed kunnen lezen essentieel is om op school mee te kunnen doen en in de maatschappij te kunnen functioneren. Stichting Lezen kan zich goed vinden in de adviezen van de raad en wil én kan met haar kenniscentrum, scholingsaanbod en programma’s leraren ondersteunen bij het aanbieden van effectief leesonderwijs op school. ‘

Lees het advies Taal en rekenen in het vizier van de Onderwijsraad.
Lees het advies Taal en rekenen in het vizier van de Onderwijsraad, in het kort.
Bekijk de infographic bij Taal en rekenen in het vizier.
Kijk voor informatie over effectief leesonderwijs op lezeninhetpo.nl