Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Kwestie van Lezen deel 10, Lezenvoordelijst.nl in de praktijk

Jaar: 
januari 2017

Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch medewerkers. Deel 10 is gericht op het voortgezet onderwijs. U kunt de folders in meervouden van 10 bestellen. Per bestelling vragen wij een bijdrage van € 3,00 voor de eerste 10 folders, voor elke 10 folders meer komt daar € 1,50 bij.

Reeks