icon home

Aan de Universiteit Twente is prof. dr. E. (Eliane) Segers bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media. Zij doen onderzoek en leiden onderzoekers op. Zij zorgen ervoor dat nieuwe kennis de praktijk bereikt, versterken ons netwerk en fungeren als klankbord voor Stichting Lezen.

Oratie prof. dr. Eliane Segers

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? Om dat te onderzoeken heeft Stichting Lezen het initiatief genomen tot de instelling van een bijzondere leerstoel Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente. Op 9 maart 2017 heeft prof. dr. Eliane Segers haar oratie uitgesproken: ‘Lezen en digitale media: een perspectief op onderwijs’. De schriftelijke versie van Segers’ voordracht kunt u hier downloaden.