Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Publicaties

Stichting Lezen geeft een groot aantal publicaties uit over lezen en leesbevordering.

Tijdschrift Lezen

Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie, voor iedereen in Nederland die professioneel met leesbevordering bezig is.

Lezen onderzocht

Diverse onderzoekspublicaties die niet alleen voor onderzoekers en studenten interessant zijn, maar ook voor een breder publiek van leesbevorderingsprofessionals en beleidsmakers.

Lezen brochures

Praktische brochures waarmee professionals hun voordeel kunnen doen.

Stichting Lezen beleid

Beleidsstukken zoals het beleidsplan voor de huidige cultuurplanperiode, recente jaarverslagen en overige beleidsnotities.

Kunst van Lezen brochures

Kunst van Lezen heeft diverse brochures ontwikkeld die op de site zijn in te zien of te downloaden.

Tijdschrift Lezen

In dit nummer onder meer een pleidooi voor meer kleur in een witte boekenwereld: over diversiteit in Young Adultboeken.

In dit nummer onder veel meer een interview met Gerda Dendooven die met  een eigentijds sprookje over anders zijn: Stella, ster van de zee de Wouterje Pieterse Prijs won.

Lezen onderzocht

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook?

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met po√ęzie in aanraking komen.

Lezen brochures

Leeservaringen van leerlingen havo en vwo serieus nemen om uiteindelijk tot dieper begrip en nieuwe ideeen over teksten te komen.

Achtergronden en praktische tips voor docenten in het voortgezet onderwijs

Zo wordt schrijven een feestje

Door creatieve schrijftaken en lezen te combineren, maak je schrijven aantrekkelijker voor basisschoolleerlingen.

Stichting Lezen beleid

Publieksversie van het jaarverslag 2016.

Beleidsvoornemens van Stichting Lezen voor de planperiode 2017-2020.