Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Publicaties

Stichting Lezen geeft een groot aantal publicaties uit over lezen en leesbevordering.

Tijdschrift Lezen

Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie, voor iedereen in Nederland die professioneel met leesbevordering bezig is.

Lezen onderzocht

Diverse onderzoekspublicaties die niet alleen voor onderzoekers en studenten interessant zijn, maar ook voor een breder publiek van leesbevorderingsprofessionals en beleidsmakers.

Lezen brochures

Praktische brochures waarmee professionals hun voordeel kunnen doen.

Stichting Lezen beleid

Beleidsstukken zoals het beleidsplan voor de huidige cultuurplanperiode, recente jaarverslagen en overige beleidsnotities.

Kunst van Lezen brochures

Kunst van Lezen heeft diverse brochures ontwikkeld die op de site zijn in te zien of te downloaden.

Tijdschrift Lezen

In dit nummer: Een gesprek over wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van lezen. Herman Koch over het Boekenweekgeschenk. Nieuwe voorleesfilmpjes over het voorlezen aan heel jonge kinderen en nog veel meer

Anke de Vries weet niet hoe dat voelt oud zijn. In Sassenheim hebben ze de Nationale Mediatheek trofee gewonnen. De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar. Frank van der Lende vindt lezen supergoed voor je woordenschat en Anne Vegter analyseert voor de laatste keer een gedicht.

Lezen onderzocht

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

literatuurstudie naar de invloed van (re)creatief schrijven op lezen

Lezen brochures

Lijstlezen: een uitdaging voor de docent.
Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

Leesplezier, ook bij leesproblemen?
Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten.

Stichting Lezen beleid

Publieksversie van het jaarverslag 2016.

Beleidsvoornemens van Stichting Lezen voor de planperiode 2017-2020.