icon home
Luister de lezing van Heleen Buhrs terug via Spotify.

‘Praten over wat je gelezen hebt is wezenlijk, omdat we pas weten wat we denken als we het onszelf horen zeggen’, aldus Aidan Chambers in Leespraat.

Stichting Lezen organiseert op zaterdag 23 september 2023 het seminar Over boeken gesproken. In dit seminar komen leescoördinatoren en leesconsulenten te weten hoe zij leesgesprekken en verschillende type boekgesprekken kunnen voeren en hoe zij (andere) leerkrachten kunnen stimuleren en ondersteunen bij het houden van dergelijke gesprekken met leerlingen. Het seminar is bedoeld voor leescoördinatoren en leesconsulenten van scholen die ‘praten over boeken’ al langer op het rooster hebben staan.

Tot en met vrijdag 15 september 2023 kun je je aanmelden voor het seminar. Een ticket kost €199,00. Kom je als leesconsulent en leescoördinator samen? Goed idee! In dat geval kost een ticket €175 p.p. Je koopt beiden je eigen kaartje en kiest beiden voor het ticket met korting. Ook vul je de naam in van degene met wie je samen naar het seminar komt.

Voor alle tickets geldt: inclusief koffie, thee, lunch en netwerkborrel.

Locatie

Het seminar wordt georganiseerd bij Accommodatie Domstad. Dit is ongeveer 10 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Bereikbaarheid

Lees alles over bereikbaarheid en parkeren op de website van Accommodatie Domstad. Lees hieronder meer over de keynote en workshops.

De dagvoorzitter van het seminar is Daan Beeke, domeinspecialist voortgezet onderwijs (havo/vwo) bij Stichting Lezen.
9.30 – 10.00 uurInloop
10.00 – 10.10 uurOpening en welkom
10.10 – 10.50 uurKeynotespreker Heleen Buhrs – Kinderboeken binnen vakoverstijgend onderwijs
10.50 – 11.10 uurPauze
11.10 – 12.40 uurWorkshopronde 1
12.40 – 13.40 uurLunchpauze
13.40 – 14.10 uurEen entr’acte
14.20 – 15.50 uurWorkshopronde 2
15.50 – 17.00 uurAfsluiting met netwerkborrel

Kinderboeken binnen vakoverstijgend onderwijs

Heleen Buhrs (Alan Turingschool, Amsterdam) verzorgt de keynote tijdens het seminar Over boeken gesproken.

Het gaat niet goed met de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen. Niet alleen kunnen onze leerlingen teksten minder goed begrijpen en komen ze niet tot diep tekstbegrip, ook beleven ze weinig plezier aan het lezen van mooie (kinder)boeken, verhalen en gedichten. Maar we hebben als school de sleutel in handen om het tij te keren. In deze keynote benadrukt Heleen Buhrs het belang van goed leesonderwijs op de basisschool. Werken vanuit een gedeelde kennisbasis en met goede kinderboeken is van belang om ervoor te zorgen dat leerlingen leesvaardig genoeg zijn om te genieten van goede kinderboeken en zo hun literaire competenties vergroten.

De wijze waarop een gesprek gevoerd wordt, hangt in de eerste plaats af van het (leer)doel. Zo zijn leesgesprekken vooral bedoeld voor het achterhalen van leesvoorkeuren van leerlingen, is de Vertel-eens aanpak gericht op de leesbeleving en zijn literaire gesprekken belangrijk voor het structureel werken aan literaire competenties. De vragen die centraal staan, hangen samen met het doel van het gesprek. Ook het soort tekst (of beeld) bepaalt de insteek. Een gesprek over een gedicht pak je bijvoorbeeld anders aan dan een uitwisseling over een verhalende non-fictie tekst.

1. De kracht van jeugdliteratuur voor effectief leesonderwijs

Samen het ‘beslissende boek’ ontdekken, kinderen inspireren tot lezen en hen leren denken over zichzelf en over de wereld: jeugdliteratuur is basismateriaal voor effectief leesonderwijs in combinatie met wereldoriëntatie. Aan de hand van uitgangspunten voor effectief leesonderwijs en diverse praktijkvoorbeelden laat Mariëtte Konink jou in deze workshop de kracht en het belang van jeugdliteratuur in het onderwijs ervaren.

2. Hoe werken verhalen? Vertel eens…!

Verdiepend over boeken praten van kleuters tot volwassenen? Dat kan: vertel eens…? We gaan actief aan de slag. Lees en bekijk daarom vooraf het boek Misjka van Edward van de Vendel en Anoush Elman. En neem een boek mee dat je zelf graag zou bespreken. Liselotte Dessauvagie laat je ervaren dat de Vertel eens-aanpak van Aidan Chambers een laagdrempelige manier is om meer te leren over de werking van verhalen. Met praktische handvatten en mooie boekgesprekken.

3. Literaire gesprekken

Literaire gesprekken is een effectieve methodiek om de kwaliteit van het leesonderwijs te verbeteren alsook het leesplezier van leerlingen te vergroten. In deze praktische bijeenkomst staat het vormgeven van de methodiek literaire gesprekken centraal. Het proefschrift van Gertrud Cornelissen, Maar als je erover nadenkt… (2016), is de basis van deze aanpak. Ingrid Elijzen neemt je mee in zowel de theorie achter de methodiek als de vertaalslag naar de praktijk. Na deze bijeenkomst weet jij hoe je aan de slag kunt met mooie kinderboeken en verhalen in de klas.

4. Poëzie is zo moeilijk nie!

‘In plaats van de som leverde ik een gedicht in bij de wiskundeleraar.
Hij zei: Ik snap het niet
Ik zei: dan staan we quitte.’

Erik van Os (2008)

Voor iedereen die denkt het niet te snappen, of beter nog, voor al degenen die denken dat er iets te snappen valt, verzorgen Marieke Andela en Anika Verschuur de workshop Poëzie is zo moeilijk nie! Ze duiken samen met jou onder in een zee van taal en komen bovendrijven met mooie woorden, praktische tips en een schatkist aan inspiratie. Je ontdekt vanzelf dat poëzie in alles schuilt, of het nou woorden, beelden of geluiden zijn. Verbeelding zit overal. En laat poëzie nou net een krachtig middel zijn om samen op een school in te zetten en van elk kind een woordkunstenaar en -genieter te maken!

5. Verder met de Boekenkring

De Boekenkring is een laagdrempelige en aantrekkelijke activiteit om in alle groepen van het basisonderwijs boeken te promoten. Leesbevorderaar Jos Walta noemt de Boekenkring niet voor niets de rotonde van de leesbevordering: in korte tijd is er sprake van het komen en gaan van werkvormen en boeksoorten. In deze workshop verkent Nicolien de Pater met jou de mogelijkheden om de Boekenkring daadwerkelijk en structureel de rotonde van de leesbevordering op school te laten zijn. Wat is nodig, wat werkt (welke ervaringen heb jij?) en waar kun jij als leesconsulent/leescoördinator van betekenis zijn om samen de Boekenkring te laten floreren als nooit tevoren? Meld je aan en noteer voor jezelf alvast een succesvoorbeeld met de Boekenkring. Wat deed jij waardoor de Boekenkring met recht dé rotonde van de leesbevordering genoemd wordt? En neem een boek mee dat jij wil promoten in de Boekenkring.

6. Het is maar hoe je het bekijkt!

Tijdens de workshop duik je met Loes Reichenfeld (MA) in de gelaagdheid van een prentenboek. Loes neemt je mee op onderzoek aan de hand van haar KijkLeesWijzer Prentenboeken. Ondervind wat de relatie is tussen tekst en beeld in prentenboeken en hoe je verschillende lagen uit een verhaal kunt halen. Ontdek ook hoe je prentenboeken voor alle leeftijden kunt inzetten.

7. Mag ik ook naar een leesgesprek?

Gunnen we niet ieder kind een heerlijk boek waarin zij kunnen wegdromen, zodat zij niet meer kunnen stoppen met lezen? Helaas laat de praktijk zien dat veel kinderen niet weten welk boek te kiezen in de schoolbibliotheek. Deze kinderen hebben hulp nodig bij het ontdekken van hun eigen leesvoorkeur. De leerkracht en leesconsulent kunnen hier een wezenlijke rol in spelen. In deze workshop gaat Wendie van der Aa in op het nut van leesgesprekken, de werkende factoren hiervan en de samenwerking tussen de leesconsulent en de leerkracht met als doel kinderen plezier te laten beleven aan lezen.  

Heleen Buhrs – Kinderboeken binnen vakoverstijgend onderwijs

Heleen Buhrs is ruim 10 jaar leraar in Amsterdam. Heleen werkt als leraar en expert-leraar po op de Alan Turingschool. In haar rol als expert-leraar begrijpend lezen is zij verantwoordelijk voor het algehele leesonderwijs van groep 1 t/m 8. Onder leiding van de aanpak van Heleen is het leesonderwijs op de Alan Turingschool sterk verbeterd. Ook verzorgt zij lezingen over effectief leesonderwijs en helpt zij scholen om het leesonderwijs op school te verbeteren. 

Liselotte Dessauvagie – Hoe werken verhalen? Vertel eens…!

Met een achtergrond als leerkracht basisonderwijs, jeugdbibliothecaris en met een master jeugdliteratuur op zak is Liselotte Dessauvagie al jaren enthousiast zelfstandig leesbevorderaar. Ze geeft trainingen Open Boek en Leesconsulent de Bibliotheek op school en ze praat graag met iedereen over boeken en de kracht van verhalen. Daarnaast werkt Liselotte bij Stichting Lezen als specialist voor pabo en mbo-pwo. 

Ingrid Elijzen – Literaire gesprekken

Sinds de oprichting van de Alan Turingschool in Amsterdam is Ingrid Elijzen daar werkzaam als groepsleerkracht. Zij is expertleraar op het gebied van Effectief Leesonderwijs. Ze begeleidt leerkrachten bij het vormgeven van de lespraktijk en is medeverantwoordelijk voor het leesbeleid op school. Daarnaast maakt zij deel uit van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs waarvan de leden zich inzetten voor de vertaalslag van wetenschap naar praktijk.

Marieke Andela en Anika Verschuur – Poëzie is zo moeilijk nie!

Marieke Andela en Anika Verschuur zijn poëziefreaks! Graag delen ze hun kennis en enthousiasme met jullie. Ze weten als geen ander hoe het werkveld van de leesconsulent eruit ziet; ze zijn beiden leesconsulent geweest en werken nu als docent aan de opleiding Leesconsulent de Bibliotheek op school. Marieke werkt daarnaast in een kinderboekenwinkel, studeert voor docent Nederlands en is betrokken bij projecten rondom Friese kinderboeken en meertaligheid. Anika houdt zich verder bezig met leesbevordering in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs en is ook als stemactrice altijd in de weer met taal.

Nicolien de Pater – Verder met de Boekenkring

Nicolien de Pater is leesbevorderaar, docent Leesconsulent de Bibliotheek op school, ervaren trainer van de cursus Open Boek en co-auteur van de Handreiking trainers De Boekenkring.

Loes Reichenfeld – Het is maar hoe je het bekijkt!

Loes Reichenfeld (MA) is een bevlogen leesbevorderaar. Met haar bedrijf LEES met LOES weet ze mensen te enthousiasmeren voor rijke boeken. Als geen ander weet ze haar theoretische kennis om te zetten in betekenisvolle projecten waarin ze bibliotheken verbindt met het onderwijs. Voor de analyse van prentenboeken heeft ze een KijkLeesWijzer ontwikkeld, die ze ook gebruikt als lid van de Penseeljury.

Wendie van der Aa – Mag ik ook naar een leesgesprek?

Wendie van der Aa is als taal-leesspecialist en leerkracht in het primair onderwijs al vele jaren dagelijks bezig met leesbevordering. Haar aandacht gaat speciaal uit naar het stimuleren van leesplezier bij kinderen met leesproblemen en bij kinderen die niet van lezen houden. Ik nodig je van harte uit voor mijn workshop ‘Heb je nog zo’n boek?’: we gunnen het ieder kind om deze vraag te kunnen stellen na een leesgesprek!

Mariëtte Konink – De kracht van jeugdliteratuur voor effectief leesonderwijs

Mariëtte Konink werkt als lees-, taal- en dyslexiespecialist/logopedist bij IJsselgroep Psychologische Dienstverlening en Educatieve Dienstverlening. Lezen en jeugdliteratuur hebben haar vak als logopedist verrijkt. Bij IJsselgroep begeleidt zij leerlingen met ernstige dyslexie en werkt ze samen met scholen en leesconsulenten aan de implementatie van effectief leesonderwijs.