Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Minder geletterde ouders geven leesopvoeding minder aandacht. https://www.lezen.nl/onderzoek/minder-geletterde-ouders-geven-leesopvoeding-minder-aandacht/.
10 februari 2021

Ouders met een lager niveau van taal- en leesvaardigheid lezen hun kinderen minder vaak voor dan ouders met een hoger niveau. Ook lezen ze minder vaak samen met hun kind uit een boek. Ze gaan wel even vaak met hun kind naar de bibliotheek. Hun kinderen presteren in groep 2 minder sterk op taal en lezen dan kinderen van hoger geletterde ouders. Dit verband laat zich (deels) verklaren door de mate van leesopvoeding. Onder minder geletterde ouders zijn Nederlanders met een migratieachtergrond en ouders die met hun kind meestal een andere taal dan het Nederlands of een dialect van het Nederlands spreken, oververtegenwoordigd (Notten & De Wijs, 2017).

Doelgroep(en)