Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Literaire leesprestaties Nederlandse basisscholieren stabiel. https://www.lezen.nl/onderzoek/literaire-leesprestaties-nederlandse-basisscholieren-stabiel/.
10 februari 2021

De leesprestaties van Nederlandse 10-jarigen liggen in 2016 op hetzelfde niveau als vijf jaar eerder. Dit geldt voor de beide in PIRLS onderzochte tekstsoorten: informatieve en verhalende teksten. Ten opzichte van 2001 is er wel sprake van een verslechtering. Dit komt vooral door de sterke daling tussen de metingen van 2001 en 2006, voor zowel informatieve als verhalende teksten (Expertisecentrum Nederlands, 2017)

De prestaties van 10-jarigen op beide tekstsoorten liggen dicht bij elkaar. Het verschil van een punt in het voordeel van verhalende teksten is niet significant. Dat hun prestaties op informatieve en verhalende teksten nagenoeg gelijk zijn, is sinds 2001 het geval (Expertisecentrum Nederlands, 2017)

10-jarige meisjes zijn leesvaardiger dan jongens op deze leeftijd. Dit geldt zowel voor verhalende als informatieve teksten (Expertisecentrum Nederlands, 2017)

Doelgroep(en)