10 februari 2021

De markt voor fictie is het meest omvangrijk. 38% van de verkochte Nederlandstalige boeken (papier én digitaal) in 2019 valt onder deze noemer. In 2012 ging het om 43%, waarmee het aandeel van fictie in de loop der jaren is gedaald. Kinder- en jeugdboeken daarentegen hebben terrein gewonnen. Het aandeel van dit genre is in deze periode toegenomen van 21% naar 24%, met een piek van 27% in 2016. Non-fictie, dat onder andere informatieve boeken, reisboeken, kookboeken en gezondheidsboeken omvat, laat over de jaren een vrij stabiel beeld zien, op 29% à 31% van de afzet (KvB Boekwerk & GfK, 2020).

Fictie is sterker vertegenwoordigd in de afzet van e-boeken dan van gedrukte boeken. Bij informatieve boeken en kinder- en jeugdboeken is deze verhouding andersom (KvB Boekwerk & GfK, 2018). Ruim acht op de tien verkochte e-boeken valt onder het genre fictie (Wischenbart, 2019).

Anderstalige boeken zijn de laatste jaren beter gaan verkopen. Dit genre had in 2018 een aandeel van 12% in de afzet van papieren boeken. In 2017 ging het eveneens om 12%, terwijl het cijfer in 2012 op 7% lag (KvB Boekwerk & GfK, 2019). De meeste verkochte boeken in een andere taal zijn geschreven in het Engels, gevolgd door het Duits. Het zijn in het bijzonder mensen onder de 35 jaar – over het algemeen weinig fervente boekenlezers – die anderstalige boeken aanschaffen (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49).

Het anderstalige boek draagt in sterke mate bij aan de diversiteit in de verkoop van boeken. Bijna driekwart van de bijna 500.000 verschillende titels die in 2019 zijn verkocht betreft een anderstalig boek (KvB Boekwerk & GfK, 2020).

Doelgroep(en)