Citeren? Stichting Lezen - Leesmonitor(2023). Fictie verkoopt het beste en aandeel kinderboeken is stabiel. https://www.lezen.nl/onderzoek/fictie-verkoopt-het-beste-en-aandeel-kinderboeken-groeit/.
20 april 2022

De markt voor fictie is het meest omvangrijk. 42% van de verkochte papieren boeken in 2021 valt onder deze noemer. In 2017 ging het om 41%, waarmee het aandeel van fictie in de loop der jaren vrij stabiel is. Ditzelfde gaat op voor kinder- en jeugdboeken. Het aandeel van dit genre is in deze periode nagenoeg stabiel geweest van 26% in 2017 naar 25% in 2021. Non-fictie boeken onder de noemer informatief zijn sterker gaan verkopen, met een groei van 17% naar 19% van de afzet. Non-fictie vrije tijd toont een daling van 16% naar 13% (KvB Boekwerk & GfK, 2022).

Fictie is sterker vertegenwoordigd in de afzet van e-boeken dan van gedrukte boeken. Bij informatieve boeken en kinder- en jeugdboeken is deze verhouding andersom (KvB Boekwerk & GfK, 2018). Ruim acht op de tien verkochte e-boeken valt onder het genre fictie (Wischenbart, 2019).

Groei voor boek in andere taal

Anderstalige boeken zijn de laatste jaren sterker gaan verkopen, met een aandeel van 17,2% in 2021. In 2020 ging het om 14,1% en in 2019 om 13,6%, terwijl het cijfer in 2012 op 7% lag (KvB Boekwerk & GfK, 2022). De meeste verkochte boeken in een andere taal zijn geschreven in het Engels, gevolgd door het Duits. Het zijn in het bijzonder mensen onder de 35 jaar – over het algemeen weinig fervente boekenlezers – die anderstalige boeken aanschaffen (KvB Boekwerk & GfK, 2021, meting 55). 

Het anderstalige boek is nagenoeg geheel verantwoordelijk voor de groeiende diversiteit binnen de boekenverkoop. Het aantal verschillende verkochte titels is gestegen van ruim 460.000 in 2017 naar 610.000 in 2021. Het aantal verschillende verkochte anderstalige titels hierbinnen groeide in dezelfde periode van 329.000 naar 470.000. Het aantal verschillende verkochte Nederlandstalige titels bleef in deze periode stabiel tussen de 130.000 en 140.000 titels (KvB Boekwerk & GfK, 2022).

Doelgroep(en)