Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login
Datum: 
6 december 2013
Auteur: 
Eva Gerrits

Het moet niet alleen op school gebeuren

Het is misschien wel de belangrijkste taak van de bibliotheek: via het lezen de (taal)ontwikkeling van kinderen bevorderen. Want kinderen die meer lezen, toont wetenschappelijk onderzoek steeds aan, ontwikkelen zich beter op het gebied van taal. En taal staat aan de basis van alle kennisopname.
Vrij lezen en vrijetijdslezen moeten daarom structureel verankerd zijn in het beleid op scholen en in bibliotheken. Dat beoogt het project de Bibliotkeek op school, door een structurele, meerjarige samen werking te smeden tussen basisscholen, gemeenten en bibliotheken. 

 

Foto: Jørgen Koopmanschap

Belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school is de monitor: digitale vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en bibliotheekfunctionarissen, waarmee jaarlijks het
leesgedrag van leerlingen, de leesbevorderende inspanningen van leerkrachten en het leesbevorderingsbeleid van scholen worden gemeten. Die gegevens gebruiken
bibliotheken en basisscholen om hun samenwerking steeds effectiever te maken. In het schooljaar 2012-2013 namen er meer dan dertigduizend leerlingen, drieduizend
leerkrachten en driehonderd leesconsulenten aan deel. Er blijkt nog genoeg te doen, zo vat de brochure Lezen meten, een basis voor beleid de geanalyseerde resultaten
samen. In de hogere basisschoolgroepen wordt steeds minder gelezen, vooral door jongens, en zowel leerkrachten als ouders laten kansen liggen om hier iets aan te
doen. De monitor biedt een basis om dit doelgericht aan te pakken.

Hefboom

Anneke Tiddens, specialist educatie van de bibliotheek Hoogezand Sappemeer, ziet de monitor als hefboom om het traject van de Bibliotheek op school mee te beginnen.
‘Daarna analyseer ik samen met de school de resultaten. Dan maken we een leesplan, waarbij het belang van een goede leesomgeving en een goede, rijk gevarieerde collectie
vaak algauw doordringt. De kwaliteit daarvan verschilt erg per school.’ 
Ze werkt nu samen met twee pilot-scholen: obs De Schakel in Hoogezand en cbs De Wegwijzer in Slochteren, en er staan al scholen in de wacht die aansluitend willen
meedoen. ‘Met de pilot-scholen hebben we de monitor ingevuld, ze hebben een leescoördinator en een leesplan, de boekencollecties zijn net gesaneerd en geanalyseerd,
we kijken welke middelen er nog nodig zijn. Beide scholen gaan over op V@school: software om de boekencollectie te beheren, die is gekoppeld aan het bibliotheeksysteem.
Die gelinkte bestanden geven veel inzicht in het leesgedrag. De volgende stap: de bibliotheek inrichten.’
Het verankeren van kwalitatief leesonderwijs is evident, maar het is een ingewikkeld proces. ‘Alleen door kleine stapjes te zetten kunnen resultaten beklijven. Zo veel neuzen
moeten dezelfde kant op: van gemeenten, scholen, bibliotheken. Door de Bibliotheek op school wordt de samenwerking structureel ingebed, op alle niveau’s.’

Afgestoft


Jannie Roggema, directeur van pilot-school obs De Schakel in Hoogezand, is enthousiast. ‘Onze collectie wordt inhoudelijk en uiterlijk “afgestoft”. Wanneer de bibliotheek bij ons
op school is ingericht, worden alle facetten van het leesonderwijs richting ouders, leerlingen, leerkrachten, team en bibliotheek gestructureerd en geoptimaliseerd. Het moet
natuurlijk niet alleen op school gebeuren, thuis moet het verdergaan.’


Meer informatie over de Bibliotheek op school: kunstvanlezen.nl en debibliotheekopschool.nl.
De brochure Lezen meten, een basis voor beleid is via beide websites te downloaden en in papieren vorm te bestellen.