Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Vervolgsubsidie Tel mee met Taal vanaf 1 augustus

Datum: 
4 juli 2018

Kunst van Lezen moedigt bibliotheken aan om, samen met lokale of regionale partners uit kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs, gebruik te maken van de vervolgsubsidie Tel mee met Taal die per 1 augustus 2018 openstaat. Er is een bedrag van 2.300.000 euro beschikbaar voor het beter bereiken van laagtaalvaardige ouders.

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij.

Wie kan subsidie aanvragen?

Bibliotheken, scholen, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kun je vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen.

Hogere bedragen en eenvoudiger aanvragen

In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook is een aantal stappen versimpeld. Zo is het bijvoorbeeld voor een school die een aanvraag indient, niet langer verplicht om samen te werken met een bibliotheek.

Voor welke projecten?

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Ook voor samenwerkingsverbanden rond Taalakkoord

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord. De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen.

Helpt uw bibliotheek mee laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken?
Vraag de subsidie vanaf 1 augustus 2018 aan via telmeemettaal.nl/subsidie.

Meer informatie

Steunpunt basisvaardigheden