Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Programma

10 november 2016

De Veerensmederij Amersfoort

Dagvoorzitter: Karin van As

09.30 - 10.00 Inloop met koffie en thee
10.00 - 10.15Opening
 Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen
10.15 - 11.00 Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen?
 Roel van Steensel
11.00 - 11.45 Lezen en digitale media
 Eliane Segers
11.45 - 12.00 Discussie onderzoeksthema’s 2017 - 2020
12.00 - 13.00 LUNCH met posterpresentaties
13.00 - 13.30 Uitreiking Scriptieprijs
13.30 - 14.30 Deelsessie ronde 1
14.30 - 15.00 PAUZE
15.00 - 16.00 Deelsessie ronde 2
16.00 - 16.30 Afsluiting door Johan Goossens: cabaretier, schrijver en docent.
17.00 uur Borrel