Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Over de sprekers

Hieronder treft u in alfabetische volgorde meer informatie over de diverse sprekers

Inouk Boerma

Inouk Boerma is werkzaam als docent en onderzoeker op Hogeschool iPabo in Amsterdam. Gedurende de afgelopen jaren verrichtte zij daarnaast promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor haar proefschrift, getiteld Setting the scene for story engagement: On determinants of primary school children’s reading enjoyment and reading comprehension, dat zij binnenkort zal verdedigen.

Lisanne Bos

Lisanne Bos behaalde haar PhD aan de Vrije Universiteit en centrum Brein & Leren. Zij deed haar promotieonderzoek naar leren lezen met verbeeldingskracht. Bos werkt nu bij Bureau ICE als toetsadviseur basisonderwijs en mbo aan nieuwe toetsen en examens.

Liza van den Bosch

Liza van den Bosch studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Na de Research Master ‘Educational Sciences: Learning in Interaction’ startte zij als promovenda aan de Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek is gericht op begrijpend lezen bij eentalige en tweetalige, beginnende lezers.

Evelyn Bosma

Evelyn Bosma doet promotieonderzoek naar de taal- en cognitieve ontwikkeling van Fries-Nederlandse, tweetalige kinderen. Ze houdt zich bezig met onder andere de cognitieve effecten van tweetaligheid en de rol van cognaten in woordenschatontwikkeling. Voordat ze aan haar promotieonderzoek begon, studeerde ze Taalwetenschap en Latijns-Amerikastudies in Leiden.

Gertrud Cornelissen

Gertrud Cornelissen was leraar Nederlands op de Nieuwste Pabo in Sittard. In mei 2016 promoveerde zij op een onderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie van leerlingen in het basisonderwijs.

Jacqueline Evers - Vermeul

Dr. Jacqueline Evers - Vermeul werkt als docent-onderzoeker bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastiger te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Jolijn Faber

Jolijn Faber is adviseur Onderzoek bij ProBiblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Zij voert allerlei soorten marktonderzoek uit voor bibliotheken en landelijke instellingen.

Thoni Houtveen

Dr. Thoni Houtveen is verbonden aan Hogeschool Utrecht als lector Geletterdheid. Sinds 1988 doet zij onderzoek naar schoolverbeteringsprogramma’s gericht op verbetering van het taal- en leesonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs.

Carolien Knoop - van Campen

Carolien Knoop - van Campen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en behaalde na de Research Master Behavioural Science haar klinische aantekening als orthopedagoge. Knoop - van Campen doet promotieonderzoek naar multimedialeren bij kinderen met dyslexie bij het Behavioural Science Institute.

Martijn Koek

Martijn Koek is sinds 1996 leraar Nederlands aan het Keizer Karel College in Amstelveen. Hier zette hij samen met collega’s Literatuur  als apart vak op het rooster. In mei 2014 werd hij door luisteraars van het radioprogramma De taalstaat verkozen tot beste leraar Nederlands van Nederland. In september van dat jaar begon hij met zijn promotieonderzoek naar de potentie van literatuuronderwijs voor het stimuleren van kritisch denken bij vwo-leerlingen.

Helma Koomen

Helma Koomen is als universitair hoofddocent werkzaam aan de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar leerling-leraarinteracties en relaties, in relatie tot sociaal-emotioneel functioneren en schools leren van leerlingen en stress/welbevinden en effectiviteit van leraren.

Jeanette Kunst

Jeanette Kunst is werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat geletterdheid van de Hogeschool Utrecht. Naast haar promotieonderzoek naar de relatie tussen leesprestaties en motivatie heeft zij verschillende scholen begeleid in het LIST-project en het project Academische Opleidingsscholen. Zij is als begeleider en onderzoeker betrokken bij het DENK!-project (begrijpend lezen) en het project Doelgericht Werken Aan Opbrengsten.

Mariska Okkinga

Mariska Okkinga is sinds 2011 werkzaam als promovendus aan de Universiteit Twente. Zij doet onderzoek naar de effecten van nieuwsbegrip in het vmbo. Vanaf september 2016 werkt zij aan een vervolgproject ‘Studerend lezen in het hbo en het vmbo’, vanuit de Hogeschool Rotterdam.

Joanneke Prenger

Joanneke Prenger werkt als leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO. Zij is betrokken bij diverse projecten voor het taalonderwijs. Vanuit SLO is ze ook hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar.

Lisa van der Sande

Lisa van der Sande volgde de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Research Master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 september 2015 is zij werkzaam als junior onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij zich bezighoudt met een meta-analyse naar leesmotivatiebevorderende interventies.

Eliane Segers

Eliane Segers is als universitair hoofddocent verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Daarnaast is ze als bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media (Stichting Lezen) verbonden aan de vakgroep Instructietechnologie van de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op individuele variatie in leren en leerproblemen, met een speciale focus op hoe ICT het leren kan ondersteunen en hoe kinderen digitale media verwerken.

Femke Scheltinga

Drs. Femke Scheltinga werkt sinds 2015 bij het ITTA. Hiervoor werkte zij als senior projectleider bij het Expertisecentrum Nederlands. Ze heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie. Ze studeerde spraakcommunicatie (fonetische wetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam.

Marloes Schrijvers

Marloes Schrijvers studeerde Communicatie- en Jeugdliteratuurwetenschappen en voltooide de lerarenopleiding Nederlands aan de Universiteit van Tilburg. In haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam onderzoekt ze hoe literatuuronderwijs persoonlijke en sociale inzichten bij leerlingen kan stimuleren.

Anneke Smits

Dr. Anneke Smits is verbonden aan Hogeschool Windesheim als associate lector Onderwijsinnovatie en ICT. Zij is sinds 2002 betrokken bij het onderzoek naar schoolverbeteringsprogramma’s.

Roel van Steensel

Roel van Steensel studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van Tilburg. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 2006 op een onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse stimuleringsactiviteiten op de geletterde ontwikkeling van jonge kinderen. Hij is universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds mei 2016 namens Stichting Lezen bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dit moment houdt hij zich bezig met onderzoek naar family literacy, leesstrategie en leesmotivatie.

Hanneke Wentink

Dr. Hanneke Wentink is lector Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen bij Hogeschool Saxion. Ze is specialist op het gebied van (laag)geletterdheid en dyslexie. Eerder ontwikkelde zij bij het Expertisecentrum Nederlands onder andere de protocollen leesproblemen en dyslexie voor het regulier en speciaal basisonderwijs