Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen kost tijd. Met name in onderwijssituaties is tijd schaars. Dus hoe besteed je tijd aan lezen? Drie werkvormen die uitermate geschikt zijn om bij te dragen aan een succesvolle leesbevordering zijn: voorlezen, vrij lezen en boekgesprekken.

Foto: Jørgen Koopmanschap

Poëzie is van oorsprong een akoestische vorm, maar in de klas worden gedichten meestal in stilte beleefd. Ze worden door leerlingen gelezen, geanalyseerd, maar zelden voorgedragen en gehóórd. Zouden we poëzievoordracht in de klas nieuw leven in moeten blazen? En zo ja, hoe?

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Nederland Leest is begonnen. Bij de start op 1 november  vloog Maarten ’t Hart in een helikopter door Nederland om bibliotheken aan te doen. Tijdens Nederland Leest geven bibliotheken hun leden het boek Een vlucht regenwulpen cadeau. Door de deelname van Stichting Lezen, lezen ook scholieren door heel Nederland het boek.

November staat traditiegetrouw in het teken van Nederland Leest, een van de grootste leescampagnes van Nederland. Bijna een miljoen lezers zullen Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart (her)lezen. Dat zijn voornamelijk bibliotheekleden, die het boek gratis kunnen afhalen bij de bibliotheek.

Het is Kinderboekenweek en dus is het  feest.  Veel basisscholen hangen deze week vol slingers  en er wordt elke dag meegezongen en -gedanst met de Kinderen voor Kinderen-hit. En een alerte school heeft ruim op tijd het gratis lesmateriaal besteld bij de CPNB.  Hier volgen drie tips om het feest nóg leuker te maken:

Lezen, stemmen en vieren zijn de drie kernwoorden van de Jonge Jury nieuwe stijl.

Bij vrij lezen leest de hele klas of groep op een vast moment van de dag in een zelfgekozen boek, tijdschrift of krant. Over de gelezen tekst wordt geen boekverslag gemaakt, wel wordt de tekst verwerkt met korte (vaak mondelinge) verwerkingsopdrachten. Kinderen die deelnemen aan een vrijlezenprogramma scoren op tekstbegrip even goed als of zelfs beter dan kinderen die dit op school niet doen. 

De leessocialisatie begint met voorlezen. Positieve ervaringen met voorlezen stimuleren het (voor)leesplezier en het leesgedrag. Maar ze geven ook een stevige impuls aan de leesvaardigheid. Baby’s, peuters en kleuters (0-6 jaar) die worden voorgelezen, groeien in vergelijking met leeftijdsgenootjes die niet worden voorgelezen uit tot betere lezers. Dit effect duurt voort gedurende de basisschool en zelfs tot in de verdere schoolloopbaan. Voorlezen heeft invloed op verschillende onderdelen van de taal- en leesvaardigheid.

Boeken laten hun sporen achter in het geheugen. Ze dienen door het lezende brein ‘verwerkt’ te worden. Gesprekken over het boek, of dat nu gebeurt met ouders, vrienden en vriendinnen of docenten, helpen daarbij. Zo stimuleren ouders die discussiëren over boeken blijvend de leeservaringen en het leesplezier van hun kinderen. 

Abonneren op RSS - Werkvormen

Succesfactoren leesbevordering