Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Bij vrij lezen leest de hele klas of groep op een vast moment van de dag in een zelfgekozen boek, tijdschrift of krant. Over de gelezen tekst wordt geen boekverslag gemaakt, wel wordt de tekst verwerkt met korte (vaak mondelinge) verwerkingsopdrachten. Kinderen die deelnemen aan een vrijlezenprogramma scoren op tekstbegrip even goed als of zelfs beter dan kinderen die dit op school niet doen. 

Foto: Flickr / CC / Rusty Blazenhoff

Het gunstige effect van vrij lezen wordt sterker naarmate het gedurende een langere periode gebeurt: vrijlezenprogramma’s die meer dan een jaar lopen, zorgen vrijwel zonder uitzondering voor hogere scores bij tekstbegrip. Vrij lezen is ook effectief voor andere onderdelen van de leesvaardigheid, zoals de ontwikkeling van de woordenschat, grammatica en schrijven. 

Naast leerlinggericht literatuuronderwijs, helpt ook het lezen van boeken naar keuze tijdens schooltijd om positievere leeservaringen op te doen, en zo de leesvaardigheid verder uit te breiden.

Lees meer over de invloed van vrij lezen op Leesmonitor.nu

Taalbeleid op het vmbo

Hoe hangt de vlag erbij op het gebied van taal en lezen in het vmbo? Daar is nog een wereld te winnen, denkt Kees Broekhof, consultant bij Advies- en onderzoeksbureau Sardes: ‘Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen vieren dat alle vmbo-scholen een taalbeleid hebben ontwikkeld waarin vrij lezen prominent aanwezig is.

Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat Nederlandse kinderen steeds minder graag lezen, zeker nu ze zich van jongs af aan omringd weten door smartphones, videospelletjes en Facebook. Rapporten van het Cito en het toonaangevende PIRLS-onderzoek lieten jarenlang een dalende trend zien in het leesplezier.

Stichting Lezen en het ITTA organiseerden op 14 mei j.l. de tweede expertmeeting ‘Lezen in het vmbo’ met als sprekers o.a. Gerdineke van Silfhout en Kees Broekhof. Bea Ros maakte het onderstaande verslag.

De Inspectie van het Onderwijs stelt in haar op 16 april verschenen verslag dat structurele aandacht voor voorlezen en vrij lezen noodzakelijk is om leeropbrengsten te verhogen.

Een interview met Stephen Krashen 

Een dubbelinterview met Angela Crott en Gijsbert Stoet.

Tijdens het jubileumcongres van Stichting Lezen benadrukte de Amerikaanse emeritus hoogleraar Education, Stephen Krashen, het belang van vrij lezen voor de taalontwikkeling en de leesmotivatie van kinderen.

Het is misschien wel de belangrijkste taak van de bibliotheek: via het lezen de (taal)ontwikkeling van kinderen bevorderen. Want kinderen die meer lezen, toont wetenschappelijk onderzoek steeds aan, ontwikkelen zich beter op het gebied van taal. En taal staat aan de basis van alle kennisopname.

De Weddenschap heeft op enkele plaatsen in het land een feestelijke aftrap. Daarbij staat steeds de ontmoeting tussen een BN’er en een vmbo-klas centraal.

Een goede leesomgeving creëren is belangrijk

Abonneren op RSS - Vrij lezen

Succesfactoren leesbevordering