Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Een rustige plaats en een rustig tijdstip, zonder externe afleidingen, zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen lezen. 

In de praktijk lijken lezers zich daarvan maar al te bewust. De favoriete plek voor Nederlanders om boeken te lezen is thuis, in bed of op de bank. Het favoriete moment ligt in de avonduren, als er wordt uitgerust van een drukke (werk)dag. Een rustige, inspirerende (voor)leesplek is o nderdeel van het totaalpakket voor leesbevordering. Kinderen kunnen leren aandacht te hebben voor een boek. Lees en voorleesroutines helpen mee om lezen een vaste plaats in het dagritme te geven.

Abonneren op RSS - Tijd en aandacht

Succesfactoren leesbevordering