Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Het belang van boeken in huis onderstreept de stimulerende rol van de ouders. Het gezin is het startpunt van de lees- en literaire ontwikkeling van kinderen. 

Ouders die veel lezen, voorlezen, thuis praten over boeken en veel boeken in huis hebben, dragen het leesplezier over op hun kinderen. Die lezen daardoor op latere leeftijd zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Ouders hebben een grotere invloed op de leessocialisatie dan vrienden en docenten, zo blijkt uit onderzoek. Ouders die het lezen bevorderen, maken de kans dat een kind een boekenliefhebber wordt, vijf keer zo groot als ouders die het lezen niet bevorderen. 

Ook de vriendengroep kan van belang zijn bij leesbevordering. Leeftijdsgenoten kunnen elkaar adviseren en enthousiasmeren.

Lees meer over de invloed van leesopvoeding op Leesmonitor.nu.  

HET BELANG VAN DE ANDER 

Mia Stokmans is universitair hoofddocent aan het Departement Culturele Studies van de Universiteit van Tilburg. Haar jarenlange onderzoek naar leesattitude heeft geleid tot de Stichting Lezen-publicatie Lezen doe je samen, over het belang van de ander als rolmodel voor de vrijetijdslezer.

Vakantielezen

Marieke Baselmans werkt sinds vijfentwintig jaar als leerkracht op een basisschool, waar het haar opvalt dat kinderen na de zomervakantie vaak een terugval vertonen in hun leesvaardigheid. Afgelopen zomer organiseerde ze een pilotstudie, om te onderzoeken hoe die zomerleesdip bestreden kan worden.

De bibliotheek spint haar web

Laaggeletterdheid is een landelijk probleem dat de gemoederen binnen het leesonderwijs bezighoudt. Want goed kunnen lezen staat aan de wieg van een goede algemene ontwikkeling.

Jan Paul Schutten, de Kinderboekenambassadeur, roept via de wedstrijd Help de Kinderboekenambassadeur! de hulp in van alle schoolkinderen. Hij zoekt namelijk een steengoede campagne die duidelijk maakt hoe leuk lezen is. Bijvoorbeeld een poster die laat zien hoe spannend, komisch of ontroerend boeken zijn. Of die laat zien hoe je er slimmer, vrolijker en grappiger van wordt.

INTERVIEW MET LOUIS TAVECCHIO
Vaders hebben een belangrijke voorbeeldrol voor hun kinderen en vooral hun zoons, ook als het gaat om (voor) lezen. Waarin zit hun toegevoegde waarde? Emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio weet: ‘Hun natuurlijke manier om met tekst om te gaan verruimt de blik van het kind op de wereld.’

Vaders doen minder aan leesopvoeding. Is dat uit vrije wil of houden moeders de poorten gesloten? En hoe maak je voorlezen aantrekkelijk voor de hipsterman met designbaard? Over deze vragen ging het tijdens de expertmeeting Vaders Voor Lezen: Van geclaimde naar gedeelde domeinen, die op vrijdag 12 december werd gehouden in het Letterenhuis in Amsterdam.

Verslag van de expertmeeting Ouders betrekken bij lezen op vrijdag 21 maart 2014

Abonneren op RSS - Stimulerende rol ouders en vrienden

Succesfactoren leesbevordering