Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Voor een succesvolle leescarrière is ondersteuning nodig van een ‘helpende volwassene’. Deze volwassene kan fungeren als coach en gids. 

Dit betekent dat er in de kinderopvang, de bibliotheek en het onderwijs professionals moeten zijn die goed op de hoogte zijn van het boekenaanbod, die voorkeuren en niveaus van kinderen kunnen inschatten en die zelf het goede voorbeeld geven. Zodat zij kinderen met enthousiasme bij hun boekkeuze kunnen begeleiden.

Het onderwijs richt zich veelal primair op de leesvaardigheid en de literaire competentie. Maar het bijbrengen daarvan kan goed samengaan met het stimuleren van positieve leeservaringen. Door maatwerk te leveren in een meer leerlinggerichte vorm van onderwijs, bijvoorbeeld met behulp van het model van Theo Witte, een gevalideerd model met zes niveaus van literaire competentie waaraan boektitels zijn gekoppeld. Als leerlingen boeken lezen die aansluiten op hun niveau, kunnen ze vandaar steeds een treetje hoger komen op de literaire competentieladder. Daardoor doen ze positievere leeservaringen op dan wanneer ze boeken moeten lezen die niet op hun niveau zijn toegespitst.

Het soort literatuuronderwijs dat is genoten, heeft ook een positief effect op de leesfrequentie als leerlingen volwassen zijn. Middelbare scholieren in een leerlinggerichte literatuurklas lezen op latere leeftijd meer literaire boeken dan hun generatiegenoten in een canongerichte literatuurklas. Aandacht voor het leesplezier en de leeservaring pakt dus goed uit voor het leesgedrag op latere leeftijd.

Naast ouders, vrienden en vriendinnen en docenten, spelen ook bibliothecarissen en boekverkopers een belangrijke rol in de leessocialisatie. Uiteraard door kinderen te voorzien van een kwalitatief hoogstaand boekenaanbod, een aanbod dat zij van schrijver naar lezer brengen. Bibliothecarissen en mediathecarissen kunnen daarbij diverse leesbevorderingscampagnes inzetten als hulpmiddel. 

Over kritisch leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs


LITERATUURLES, MAAR DAN ANDERS – Hoe breng je leerlingen bij dat literatuur verrijkend is? Op het Keizer Karel College in Amstelveen hebben ze het antwoord: geef vakoverstijgend literatuuronderwijs, afzonderlijk van de talen.

Op dinsdag  4 november a.s. van 16.00-16.45 uur organiseert Stichting Lezen in samenwerking met Cubiss een webinar (= een seminar op het web) met bovenstaande titel. 

Op 2 april is het International Children's Book Day, oftewel Internationale Kinderboekendag.

Docenten in het vo kunnen de Boekenweek op vele manieren inzetten in het literatuuronderwijs. Zo is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig om met alle leerlingen hetzelfde boek (het Boekenweekgeschenk) te lezen. Het Boekenweekgeschenk is vaak populair bij leerlingen, al was het maar vanwege de geringe omvang. Maar er is meer.

Veel leerkrachten uit het primair onderwijs hebben inmiddels de cursus Open Boek gevolgd, waarmee zij leescoördinator werden op hun basisschool. Maar waarom wachten tot je als leerkracht werkzaam bent?

‘Door BoekStart ben ik me bewuster van wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat ik kinderen kan bijbrengen.’

[Uit: Lezen 3, 2013]

Abonneren op RSS - Ondersteunende rol professional

Succesfactoren leesbevordering