Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Onder de leesomgeving verstaan we: het boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en docenten), de stimulerende rol van ouders en vrienden en tijd en aandacht voor lezen; een rustige plek en een rustig moment.

Foto: Flickr CC Hilde Skjolberg / Hebedesign

Het succesvol verlopen project Lezen is leuk! krijgt een vervolg: Vakantielezen is leuk!

Het omslagartikel van het aprilnummer van JSW - vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding - gaat over het stimuleren van leesmotivatie via de Bibliotheek op school.

Op dinsdag 11 november werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs bekendgemaakt dat het Augustinuscollege uit Groningen de winnaar is van de Prijs voor de Beste Leesomgeving. Leesbevorderaar Aidan Chambers – keynote speaker van het symposium en auteur van onder andere De leesomgeving – overhandigde de prijs aan Joke Boonstra, mediathecaris van het Augustinuscollege.

Een inspirerende leesomgeving is belangrijk voor het leesklimaat op school. Om scholen aan te zetten tot het investeren in een aantrekkelijke mediatheek, reiken Stichting Lezen en Passionate Bulkboek sinds drie jaar de Prijs voor de Beste Leesomgeving uit.

Een rustige plaats en een rustig tijdstip, zonder externe afleidingen, zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen lezen. 

Het belang van boeken in huis onderstreept de stimulerende rol van de ouders. Het gezin is het startpunt van de lees- en literaire ontwikkeling van kinderen. 

Voor een succesvolle leescarrière is ondersteuning nodig van een ‘helpende volwassene’. Deze volwassene kan fungeren als coach en gids. 

De leesvaardigheid gaat omhoog als kinderen een divers aanbod aan leesmateriaal tot hun beschikking hebben. 

Abonneren op RSS - Leesomgeving

Succesfactoren leesbevordering