Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Succesfactoren leesbevordering

Wat vergroot de kans dat de leeservaring van een kind positief uitpakt, zodat het kind een lezer wordt? Stichting Lezen onderscheidt acht succesfactoren voor leesbevordering en literatuureducatie. Een ervan heeft betrekking op didactische aanpak, vier op de leesomgeving, en drie op werkvormen die kunnen worden toegepast bij het (leren) lezen. Alle acht dragen ze bij aan positieve leeservaringen. En een positieve leeservaring stimuleert het leesgedrag en de leesvaardigheid.

Voorlezen

Vrij lezen

Boekgesprekken

Boekenaanbod

Ondersteunende rol professional

Stimulerende rol ouders en vrienden

Tijd en aandacht voor lezen