Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Studenten Hogeschool iPabo opgeleid tot leescoördinator

Datum: 
10 juli 2017

Gedurende het afgelopen semester hebben zo’n dertig derdejaarsstudenten van de Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar de keuzeminor Leesplezier gevolgd. Voor deze minor is gebruik gemaakt van de cursus ‘Open Boek Pabo’ van de Stichting Lezen. De studenten hebben zelf veel kinderboeken gelezen, zij hebben zich verdiept in wetenschappelijke literatuur over leesbevordering en zij hebben hun didactische vaardigheden uitgebreid. Kortom, zij hebben zich ontwikkeld, zowel op de iPabo als op hun stageschool, tot veelzijdige leesbevorderaars die in staat zijn om het leesplezier van de kinderen in hun klas te vergroten. De studenten zijn voor hun inspanningen beloond met het certificaat van de Stichting Lezen, een mooie aanvulling op hun cv!

Meer weten?

Kijk op Leesplan voor meer informatie over Open Boek Pabo