Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Samen werken aan een sterke leescultuur

Jaar: 
januari 2012

Beleidsvoornemens voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Samen werken aan een sterke leescultuur laat zien hoe Stichting Lezen het leesbevorderingsbeleid in de komende jaren wil verdiepen en versterken.