Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Mijn leukste, spannendste, coolste, vetste…boek

Jaar: 
januari 2010

Omdat recent onderzoek naar de beschikbaarheid van boektitels op basisscholen en naar voorkeuren van leerlingen en docenten ontbreekt, heeft Stichting Lezen een viertal pabo’s gevraagd hiernaar een inventariserend onderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in dit rapport 

In totaal hebben 2035 leerlingen en 322 leerkrachten meegewerkt aan het onderzoek.

Reeks