Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen over burgerschapsthema’s

Jaar: 
december 2020

Mbo-docenten komen regelmatig studenten tegen die lezen en taal moeilijk vinden, er weinig plezier aan beleven en er het nut niet van inzien. Het zijn studenten die te weinig konden profiteren van het taalonderwijs dat zij kregen. In de brochure Lezen over burgerschapsthema’s (2020) laten Erna van Koeven van Hogeschool Windesheim en docenten van ROC Deltion College Zwolle zien hoe dat beter kan. Zij hebben vrij lezen breed ingevoerd ter ondersteuning van de kennis- en taalbasis. Om de taal- en leesontwikkeling van studenten verder te verbeteren door te lezen in betekenisvolle thema’s hebben zij het vak Nederlands gekoppeld aan burgerschap.