Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen loont en Kunst van Lezen werkt

Jaar: 
oktober 2019

De brochures Lezen loont en Kunst van Lezen werkt zijn gemaakt om iedereen die lezen meer systematisch aandacht wil geven en daarvoor anderen enthousiast wil maken te voorzien van recente informatie.

Goed, veel en vooral met plezier lezen: dat gun je ieder kind. Lezen is een vaccin tegen laaggeletterdheid; een onmisbare vaardigheid om als mens te kunnen functioneren en groeien. Lezen loont! Daarom maakt Stichting Lezen werk van leesbevordering.
In Lezen loont beschrijven we op hoofdlijnen hoe dat in zijn werk gaat en wat dat oplevert.

In Kunst van Lezen werkt leest u meer over de drie onderdelen van Kunst van Lezen:

  • BoekStart, voor baby’s en in de kinderopvang, de BoekStartcoach
  • De Bibliotheek op school, voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs
  • Leesbevorderingsnetwerken, voor alle partijen die een rol hebben in de leesbevordering bij kinderen