Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen in het vmbo

Jaar: 
januari 2008

Verzameling essays en beschouwingen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen. Over het lezen van vmbo-leerlingen wordt vaak negatief bericht.  Zo zouden vmbo-leerlingen niet van lezen houden en het ook niet goed kunnen. In dat opzicht is het belangrijk te weten hoe het werkelijk zit. Hoeveel lezen vmbo-leerlingen eigenlijk en hoe kunnen we dat lezen bevorderen? Naast de wetenschappelijke invalshoek staan in verschillende bijdragen tips, aanwijzingen en aanbevelingen voor het verhogen van de betrokkenheid bij het lezen en daarmee voor het verhogen van het leesplezier van de leerlingen.

 

Reeks