Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Jaarverslag 2014

Jaar: 
januari 2015

Publieksversie van het Jaarverslag 2014. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2014 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.