Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

De casus Bazar

Jaar: 
januari 2007

In deze studie staat de effectiviteit van een aantal modules van Bazar, een leesbevorderingsproject voor het vmbo, centraal. De conclusie is dat zelfs een relatief kortlopende interventie (een module van zes weken) een positief effect kan hebben op de leesattitude van leerlingen.

Reeks