Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Boek en burgerschap

Jaar: 
juni 2018

In deze beleidsnotitie worden de mogelijkheden van de integratie van burgerschapsvorming en lezen verkend. Uit onderzoek weten we dat het lezen (van fictie) positieve effecten heeft op competenties die samengaan met burgerschap (Stokmans, 2013). Lezers doen kennis op van de wereld, staan open voor anderen en kunnen zich zo ontwikkelen tot tolerante, verantwoordelijke en actieve burgers.

De notitie Boek en burgerschap. De rol van lezen bij burgerschapsvorming is opgesteld door het Instituut voor Publieke Waarden in opdracht van Stichting Lezen. In het Nederlandse onderwijs kunnen het boek en burgerschapsvorming elkaar zeker versterken. In deze notitie zijn hiervan good practices te vinden. We hopen dat de notitie en de mogelijkheden die hieruit voortvloeien, helpen om leesbevordering en burgerschapsvorming in de toekomst doeltreffender vorm te geven.

Expertmeeting

Op 11 juni 2018 heeft Stichting Lezen rond dit thema een expertmeeting georganiseerd. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hiernaast lezen.