Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Wake-up call voor het onderwijs

Datum: 
20 januari 2016

…EN VANAF NU ELKE DAG EEN KWARTIER LEZEN!

‘Geen excuses meer. Vanaf nu moet er op elke school een leeskwartier ingevoerd worden.’ Daarom organiseerde Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten op 20 januari een symbolische wake-up call op de Crescendoschool in Amsterdam. Met een grote wekker zal hij de onderwijzers wakker schudden voor het lezen op school. De aanleiding hiervoor is een onderzoek dat Cito uitvoerde in opdracht van het initiatief Kwartiermakers. In een grootschalige pilot voerden honderd scholen het leeskwartier in. De conclusies waren duidelijk: het begrijpend lezen en de leesontwikkeling van de leerlingen verbeterden en geen leerkracht die aan de pilot deelnam wilde nog terug naar de oude situatie.

De deelnemende scholen ontvingen een gratis startpakket met onder andere posters, beloningsstickers, spaarkaarten en nieuwe gratis boeken. Zowel de kinderen als de leerkrachten reageerden na een jaar zeer enthousiast. Zo is onomstotelijk bewezen dat het leeskwartier overal ingevoerd moet worden.

Helaas reageren nog steeds veel scholen terughoudend op het structureel vrij lezen in de klas en het up to date houden van de schoolbibliotheek. Een gebrek aan budget is vaak de belangrijkste reden. Toch zijn er talloze manieren om zowel aan boeken als financiële middelen te komen. Een sponsorloop is snel georganiseerd en zo zijn er nog vele andere mogelijkheden. Kwartiermakers heeft diverse adviezen waar elke school gebruik van kan maken.

Kwartiermakers is een initiatief van Stichting Lezen, Stichting CPNB, Bibliotheek op School, Kinderzwerfboek en de uitgeverijen Zwijsen, De Fontein en Clavis.
Voor meer informatie: 013 58 38 845 Roel van Gestel uitgever

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr