Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

VMBO-DOCENTEN ERVAREN HARDNEKKIGE DREMPELS BIJ LEESBEVORDERING

Datum: 
26 januari 2018

Lezen staat onder druk. Vooral jongeren lezen minder. Dat is zorgelijk, want regelmatig lezen draagt bij aan de lees- en taalvaardigheid. Wie goed kan lezen heeft meer succes op school en betere mogelijkheden in de maatschappij. De grootste zorg ligt bij de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo: 62% van de 15-jarigen in vmbo-basis en 35% in vmbo-kader is laaggeletterd.

Stichting Lezen heeft daarom onderzoek laten doen naar de stand van zaken van het leesonderwijs in het vmbo. Bijna 400 docenten spreken zich daarin uit over de leesbevordering op hun school. Ze kregen vragen voorgelegd over zowel het leesbevorderingsbeleid op school als over hun inspanningen voor de klas. Hoewel veel docenten met enthousiasme werken aan leesbevordering, constateren zij enkele hardnekkige drempels. Zo heeft lezen volgens 64% van de docenten een ‘suf’ imago onder leerlingen, is het leesniveau vaak te laag (41%) en is er te weinig tijd (44%) in het lesprogramma om voldoende aan lezen te doen.

De onderzoeksresultaten zijn voor Stichting Lezen aanleiding om met docenten in gesprek te gaan om het tij te keren. Dat gebeurt  morgen op de vmbo-studiemiddag Lezen=Maatwerk, waar onder anderen docent van het jaar Didy Pijpker spreekt. In deelsessies worden concrete mogelijkheden besproken om leesbevordering in het vmbo een impuls te geven.
Voor het volledige programma van de studiemiddag zie Lezen=Maatwerk

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr