Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont onderzoek over relatie tussen lezen en media

Datum: 
14 februari 2013

Met de scriptie Van volksverheffing tot ‘pretliteratuur’? De evolutie van De Standaard der Letteren tussen 1956 en 2011 wint Renée Moernaut de Scriptieprijs Stichting Lezen. De Vlaams-Nederlandse prijs beloont elke twee jaar de beste afstudeerscriptie over lezen en is goed voor een geldprijs van 2.500 euro.

Renée Moernaut wint met Van volksverheffing tot ‘pretliteratuur?’ de Scriptieprijs Stichting Lezen 2012. Ze diende deze scriptie in bij de masteropleiding Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel.

In haar onderzoek stelt Moernaut één vraag centraal: verandert de informatie over literaire romans in de media doorheen de tijd? Daarvoor analyseert de onderzoekster  de ontwikkelingen in de boekenbijlage van De Standaard tussen 1956 en 2011. Die bijlage blijkt steeds toegankelijker en aantrekkelijker te worden, met kortere berichten, meer foto’s en meer plaats voor bekende auteurs. Toch blijft deze ook een aantal oude tradities trouw: jeugdliteratuur en populairdere genres zoals chicklit en fantasy blijven onveranderd onderbelicht. 
De jury oordeelde dat deze scriptie de Scriptieprijs 2012 verdient, omdat ze een ‘genuanceerde cultuurhistorische schets biedt die alle betrokkenen (auteurs, uitgevers, bibliotheken, leesbevorderingsorganisaties, lezers en krantenredacties) aanzet tot dialoog en zelfreflectie’. In totaal besprak de jury 20 scripties uit zeer uiteenlopende disciplines, van sociologie over klinische psychologie tot bedrijfskunde. Het volledige juryrapport kunt u downloaden.

De Scriptieprijs is een initiatief van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland. Met de bekroning willen de leesbevorderingsorganisaties de belangstelling voor leesonderzoek verder stimuleren. De prijs, een cheque van 2.500 euro, gaat naar de auteur van de beste afstudeerscriptie over ‘lezen’. Thema's die aan bod komen zijn bijvoorbeeld leesgewoonte, functies van lezen, leesattitude, leesbevordering, leescultuur en lezen in relatie tot de media.

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie of een gesprek met de winnaar kunt u contact opnemen met: Stichting Lezen, Desirée van der Zander, 020 6230566 / 06 41420284.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr