Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Scriptieprijs Leesbevordering uitgereikt

Datum: 
11 november 2016

Scriptie over lezersprofiel van vijftienjarigen bekroond met Scriptieprijs Leesbevordering

De Vlaamse Amélie Rogiers is de winnaar van de Scriptieprijs Leesbevordering 2016. Ze ontving de prijs, een som van 1500 euro, op 10 november op het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen in Amersfoort. Rogiers onderzocht in haar masterscriptie het lezersprofiel van Vlaamse vijftienjarigen.

De Scriptieprijs Leesbevordering is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen en Iedereen Leest (Vlaanderen) en wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. De jury, onder leiding van professor Kris Rutten (UGent) en met leden van verschillende onderzoeksinstellingen, ontving dit jaar 19 inzendingen uit verschillende disciplines en met uiteenlopende onderzoeksthema’s.

De scriptie van Amélie Rogiers, met als titel ‘Het profiel van de vaardige lezer: een kwantitatief onderzoek naar de samenhang van geslacht, onderwijsvorm, sociaal-economische status en thuistaal en de leesmotivatie en leesvaardigheid van Vlaamse vijftienjarigen’, kon de jury het meest overtuigen. Rogiers, studente Pedagogiek en Onderwijskunde aan UGent, neemt hierin gegevens uit het internationale PISA-onderzoek onder de loep om de samenhang na te gaan tussen de leesmotivatie en leesvaardigheid van Vlaamse vijftienjarigen. Ze stelt vast dat leerlingen hoger scoren op leesvaardigheid als ze gemotiveerd zijn om te lezen en onderstreept op die manier het belang van leesplezier.

Verder toont Rogiers aan dat meisjes, leerlingen met een hogere socio-economische status en leerlingen in het voortgezet onderwijs hogere scores behalen voor leesvaardigheid en leesmotivatie. Om lezen bij alle leerlingen te bevorderen, pleit de onderzoeker voor gedifferentieerd leesmateriaal in het onderwijs en benadrukt ze de rol van leerkracht als leescoach.

De jury prijst deze aanbevelingen naar de praktijk en de analyse van de PISA-gegevens door Rogiers. Haar bevindingen zijn erg relevant om leesbevordering binnen het voortgezet onderwijs te ondersteunen.

Met de Scriptieprijs Leesbevordering willen Stichting Lezen en Iedereen Leest onderzoek naar lezen stimuleren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie over leesbevordering. Mogelijke thema’s zijn o.a. leescultuur, leesgedrag, lezersprofielen en maatschappelijke en sociale functies van lezen.

Het volledige juryrapport is hier te lezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr