Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Prinses Laurentien en Ruben Nicolai lanceren Ambitie-agenda Leescoalitie

Datum: 
10 december 2014

In 2025 is iedereen in Nederland geletterd of bezig dat te worden

Vanochtend presenteerde H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met ambassadeur Ruben Nicolai de Ambitie-agenda 2015-2025 van de Leescoalitie, tijdens Het Nationale Bibliotheekcongres in de Beurs van Berlage.

foto: Jorgen Koopmanschap

De Leescoalitie streeft ernaar dat over tien jaar geen enkel kind school verlaat met een leesachterstand, en dat alle volwassenen geletterd zijn of bezig dat te worden. Na ondertekening van de  Ambitie-agenda riep de Leescoalitie alle aanwezigen bij het congres op om de ambities te ondertekenen en gezamenlijk te werken aan een sterkere leescultuur in Nederland.

Momenteel loopt bijna 13% van de kinderen in Nederland kans om op latere leeftijd laaggeletterd te zijn en het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is in de afgelopen 17 jaar gestegen van 9,4 % in 1995, naar 12% in 2012. De Leescoalitie vindt dit onacceptabel. Zij wil dat zo veel mogelijk mensen lezer worden, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving.

Ambitie-agenda

De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al haar facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. Om dit te bereiken heeft zij negen ambitieuze doelstellingen opgesteld. Doelstellingen zijn onder meer dat in 2025 alle ouders dagelijks voorlezen aan hun kinderen tot twaalf jaar, dat scholen ruime en structurele aandacht besteden aan leesbevordering en dat alle werkgevers, gemeenten en zorginstellingen beleid in uitvoering hebben om laaggeletterden te herkennen en te helpen aan de juiste taalscholing. Op www.leescoalitie.nl zijn alle doelstellingen te vinden, ondersteund door onderzoeksgegevens.

Leescoalitie

De Leescoalitie bestaat uit vijf organisaties die landelijk een taak te vervullen hebben op het gebied van taal- en leesbevordering: Stichting Lezen (voorzitter), Stichting Lezen & Schrijven, Stichting CPNB, Vereniging Openbare Bibliotheken en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zij bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr