Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen en schrijven: niet voor iedereen vanzelfsprekend

Datum: 
28 februari 2017

Conferentie voor pabo-docenten over laaggeletterdheid en leesbevordering 24 maart 2017 bij Saxion Deventer

In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Dat zijn verontrustende cijfers. Goed leren lezen en schrijven begint immers op de basisschool.

Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Dat zouden ze in hun opleiding aan de pabo al mee moeten krijgen. De vraag die centraal staat tijdens deze conferentie is dan ook: hoe kunnen pabo’s een effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier?
Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van recente onderzoeksresultaten, vindt uitwisseling plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering in de programma’s op pabo’s en worden workshops gegeven die concreet maken hoe pabo’s aandacht kunnen besteden aan thema’s rond (laag)geletterdheid. Bekijk hier het hele programma.

De conferentie vindt plaats op vrijdag 24 maart 2017 bij Saxion, Handelskade 75 te Deventer. Als pabo-docent bent u van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen. Het liefst samen met een collega van een ander vak. Het voorkomen van laaggeletterdheid is een zaak van alle pabo-docenten en hun studenten.
U kunt uzelf en uw collega hier aanmelden voor het congres op 24 maart 2017.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Pabo’s van Hanzehogeschool, Fontys Venlo, Iselinge en Saxion en m.m.v. het Pabo-Platform van Stichting Lezen. Daarnaast wordt dit initiatief ondersteund door Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen en het actieprogramma Tel mee met Taal.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr