Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesmonitor.nl vernieuwd

Datum: 
17 september 2014

Website van Stichting Lezen over onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie vernieuwd.

 

De Leesmonitor, de website van Stichting Lezen waarop leesonderzoek wordt vertaald naar een breed publiek, is volledig vernieuwd. Dankzij een verbeterde navigatie, layout en typografie zijn de teksten prettiger leesbaar van het scherm, met name van de tablet. Ook de grafieken hebben frissere kleuren en belettering gekregen. Een nieuw logo illustreert dat de website draait om feiten, cijfers en statistieken over het lezen. De vormgeving sluit sterker aan op de corporate website van Stichting Lezen.

De Leesmonitor geeft een stand van zaken van het lezen, de leesbevordering en de literatuureducatie. Hoeveel tijd besteden Nederlanders aan lezen? Hoe leesvaardig zijn basis- en middelbare scholieren? De website is bedoeld voor bibliothecarissen, boekverkopers, docenten, kinderopvangmedewerkers en andere professionele leesbevorderaars. Sinds de lancering (eind 2011) is het verkeer fors gestegen. Het afgelopen onderwijsjaar trok Leesmonitor 33.000 bezoekers, bijna 30% meer dan een jaar eerder. Het Twitteraccount telt ruim 1750 volgers en tweets worden vaak tientallen keren geretweet.

Inhoudelijk legt de vernieuwde Leesmonitor een stevigere brug met leesbevordering in de praktijk. Onder het kopje socialisatie zijn de onderzoeken te vinden over het ‘wat’ werkt van de leesbevordering. Te denken valt aan de positieve effecten van voorlezen, vrij lezen en de ouderlijke leesopvoeding. Niels Bakker, redacteur van Leesmonitor: “Deze onderzoeken stonden eerst versnipperd over de site. Door ze samen te brengen, benadrukken we het belang ervan voor ons werk. Dat gebeurde al bij literatuureducatie, onder het kopje literaire competentie.”

De gegevens op Leesmonitor worden gebruikt als ondersteuning van beleid, activiteiten en campagnes. Daarnaast vormen ze de grond voor discussies in de media over de leescultuur. Stichting Lezen juicht het hergebruik van teksten en grafieken toe. Daarom wordt de Leesmonitor gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie. Mits de bron wordt vermeld, mag de informatie worden gekopieerd, verder verspreid en bewerkt.

Logo: 

 

Beeldmerk: 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr