Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Koninklijk en vaderlijk Voorleesontbijt met Prinses Laurentien en Ruben Nicolai

Datum: 
22 januari 2014

Op kinderdagverblijven en scholen in het gehele land zijn vanmorgen de Nationale Voorleesdagen gestart met Het Nationale Voorleesontbijt. Onder anderen H.K.H. Prinses Laurentien, minister Jet Bussemaker, Jennifer Ewbank, Merel Westrik en Hadewych Minis lazen voor aan kinderen die nog te klein zijn om zelf te lezen. 

Prentenboek van het Jaar 2014

Uit onderzoek blijkt dat vaders veel minder voorlezen dan moeders, terwijl een vaderlijk leesvoorbeeld veel effect heeft op de taalontwikkeling van het kind. Daarom gaven vanmorgen onder anderen de vaders Kees van Kooten, Ruben Nicolai, Kluun, Martin Gaus, burgemeester Aboutaleb en Ben Saunders  het goede voorbeeld en lazen zij voor uit het Prentenboek van het Jaar 2014, Krrrr…okodil! van Catherine Rayner. De 11e editie van De Nationale Voorleesdagen 2014 duurt nog t/m zaterdag 1 februari 2014.

Vaders Voor Lezen

De Nationale Voorleesdagen sluiten dit jaar aan bij de nieuwe campagne Vaders Voor Lezen van de Leescoalitie, waarin vaders en grootvaders worden opgeroepen om meer (voor) te lezen. Uit onderzoek komt naar voren dat ouders de grootste invloed hebben op het leesontwikkeling van hun kinderen. Ouders die voorlezen en praten over boeken, maken hun kinderen tot blijvende lezers. Nederlandse vaders besteden echter minder aandacht aan leesopvoeding dan moeders. Ze lezen minder vaak voor, praten minder vaak over boeken, geven minder vaak boekentips en gaan minder vaak met hun kinderen naar de boekhandel of bibliotheek, terwijl juist het vaderlijk leesvoorbeeld maakt dat kinderen meer gaan lezen. Zie ook www.vadersvoorlezen.nl.

 

Over De Nationale Voorleesdagen

De campagne de Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen. De organisatie is in handen van de Stichting CPNB. Centraal staat dit jaar het Prentenboek van het Jaar 2014, Krrrr…okodil! (uitgeverij C. de Vries-Brouwers) van Catherine Rayner. Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos dit boek uit het aanbod van prentenboeken die in 2012 verschenen. In totaal selecteerde de jury tien titels voor peuters en kleuters. De prentenboeken staan centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen 2014. Doel van de jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr