Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Iris de Graaf wint de Scriptieprijs Stichting Lezen 2014

Datum: 
24 november 2014

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont een internationaal vergelijkende studie over de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in openbare bibliotheken.

Iris de Graaf ontvangt de prijs uit handen van juryvoorzitter Roel van Steensel. foto: Jorgen Koopmanschap

Iris de Graaf wint de Scriptieprijs Stichting Lezen 2014 met haar masterscriptie The Four Pre-Conditions of Reading Promotion Aimed at Ten to Thirteen Year-Olds in an International Comparison: Close Case Studies of the Central Libary/Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) and TioTretton in Stockholm. De scriptie werd ingediend voor het behalen van de graad van master in Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg.

In haar onderzoek analyseert de Graaf via een internationaal vergelijkende studie de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in de bibliotheken van Amsterdam (OBA) en Stockholm (TioTretton) op het gebied van infrastructuur, collectie, personeel en dienstverlening. De auteur zoomt daarbij in op 10- tot 13-jarigen, een cruciale doelgroep die traditioneel vatbaar is voor verlies van leesmotivatie. Haar bevindingen en aanbevelingen zijn zeer waardevol en kunnen bibliotheken helpen om hun leesbevorderingsbeleid voor de genoemde doelgroep om te gooien, dan wel te verfijnen en verder uit te bouwen. Dat hierbij elke vorm van cultuurpessimisme gemeden wordt, resulteert in een frisse blik op de maatschappelijke relevantie en het potentieel van de bibliotheek. 

De jury apprecieert bovendien de helder gestructureerde tekst: de resultaten en conclusies worden systematisch gepresenteerd aan de hand van de vier eerder vermelde voorwaarden voor effectieve leesbevordering. Ten slotte getuigt de tekst van een gedreven, volwassen pen waarbij kritische argumentatie en humor voor een prettige leeservaring zorgen in een levendig en helder Engels.

De jury nam voor deze negende editie 18 inzendingen onder de loep en constateerde zowel een algehele hoge kwaliteit als een grote verscheidenheid qua aanpak en disciplinaire oriëntatie. Deelnemers waren afkomstig uit diverse studierichtingen en opleidingen, van pedagogie of klinische psychologie over boekenwetenschap of letterkunde tot bedrijfskunde en cultuurmanagement. Op de shortlist prijkten nog vier andere volwaardige academische teksten, die het waard zijn om in een vaktijdschrift geplaatst dan wel voor een vaktijdschrift bewerkt te worden:
- Elise Swart, Technology-enhanced stories as word learning support for children at risk: A metaanalysis.
- Jaël Muls, Leesbevordering via sociale media: Verkenning van leesbeleving en leespraktijken via het Iedereen Leest initiatief.
- Leonie Hardeman, Onbekend maakt onbemind - De graphic novel in het Nederlandse literatuuronderwijs.
- Nihayra Leona, Application of the Theory of Planned Behavior to Low Achieving Adolescents’ Reading Behavior in Different Reading Contexts.

De Scriptieprijs die werd uitgereikt tijdens het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen in de VU, is een initiatief van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland. Met de bekroning willen de leesbevorderingsorganisaties de belangstelling voor leesonderzoek verder stimuleren. De prijs, een cheque van 1.500 euro, gaat naar de auteur van de beste afstudeerscriptie over leesbevordering. Thema's die aan bod komen zijn bijvoorbeeld leesgewoonte, functies van lezen, leesattitude, leesbevordering, leescultuur en lezen in relatie tot de media.
 

Juryrapport

Het volledige juryrapport is hier te lezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr