Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Intentieverklaring samenwerking Tel mee met Taal

Datum: 
29 juni 2016

Tijdens de conferentie van Tel Mee met Taal op 23 juni bekrachtigden de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hun samenwerking op het gebied van taal- en leesbevordering. Gerlien van Dalen (Stichting Lezen), Jos Debeij (Koninklijke Bibliotheek) en Arjan Beume (Stichting Lezen & Schrijven) zetten hun handtekening onder een convenant waarmee zij afspreken de komende jaren aan concrete doelstellingen te werken.

Foto (Menno Mulder), v.l.n.r.: Gerlien van Dalen, Arjan Beune en Jos Debeij

Taalhuizen

De samenwerking moet ertoe leiden dat iedereen die duurzaam in Nederland verblijft bij een Taalhuis terecht kan, om daar de taalvaardigheid en andere basisvaardigheden te oefenen. Is er geen Taalhuis in de buurt, dan moeten mensen kunnen worden doorverwezen naar een andere geschikte locatie. Een Taalhuis is tevens de ontmoetingsplek voor taalvrijwilligers en professionals die anderen met deze vaardigheden vooruit willen helpen.

Alleen door met zoveel mogelijk organisaties de handen ineen te slaan, zowel landelijk als lokaal, kan laaggeletterdheid daadwerkelijk worden voorkomen en verminderd, is de gedachte achter het convenant. Lees meer in de intentieverklaring (pdf)

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr