Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Impuls voor lezen op basisscholen

Datum: 
17 november 2014

Lezen is leuk! voorziet 100 basisscholen van goed gevulde boekenkasten.

Vanochtend gaf commissaris van de Koning, Han Polman, op basisschool Het Mozaïek in Sluiskil het startsein voor het project Lezen is leuk! in Zeeuws-Vlaanderen.

commissaris van de Koning, Han Polman, geeft op basisschool Het Mozaïek in Sluiskil het startsein voor het project Lezen is leuk!

Ondersteuning basisscholen krimpgebieden

Lezen is leuk! richt zich op de ondersteuning van basisscholen die voornamelijk in de krimpgebieden Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Oost Groningen en Zuid-Limburg liggen. Honderd scholen in deze gebieden waar het aantal leerlingen eerder daalt dan stijgt, krijgen een speciale boekenkast, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs. Daardoor verbetert de leesomgeving op de scholen, waar leerlingen en hun ouders gestimuleerd worden om meer (voor) te lezen. Lezen bevordert de taalontwikkeling en leidt in het algemeen tot betere schoolprestaties. Veel lezen heeft een bewezen positief effect op alle onderdelen van de cito. In mei dit jaar ging de eerste Lezen is leuk!-bibliotheek open in Veendam.
Lezen is leuk! is een initiatief van Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland, zodat ze meer kans hebben op een betere toekomst.
Ilja van Haaren, directeur Stichting Kinderpostzegels: “De komende twee jaar steunen we honderd basisscholen in gebieden waar het lezen wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Op die manier kunnen we ook iets terug doen voor al die kinderen die zich inzetten om kinderpostzegels te verkopen”.

Bibliotheek op school

De scholen die de goedgevulde boekenkast ontvangen gaan meedoen aan het programma de Bibliotheek op school van Stichting Lezen en de bibliotheeksector. Met de Bibliotheek op school gaan bibliotheken, basisscholen en gemeente strategische meerjarige samenwerkingsverbanden aan. Het doel is om lees- en taalvaardigheid en mediawijsheid van kinderen te verbeteren. Bovendien krijgen alle kinderen een Boekenbon van 10 euro, waarmee ze tijdens de aftrap van het project een boek voor zichzelf kunnen uitzoeken.

Over Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels steunt projecten in binnen- en buitenland waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. De stichting maakt zich onder meer sterk voor kinderen met leerachterstanden en gedragsproblematiek die dankzij projecten binnen haar programma Preventie Schooluitval geholpen worden. Meer informatie over Stichting Kinderpostzegels Nederland: www.kinderpostzegels.nl

Over Stichting Lezen

Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Stichting Lezen zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur als onderdeel van het algemene lees– en literatuurbeleid van het ministerie van OCenW.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr