Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Impuls voor lezen op basisscholen

Datum: 
16 mei 2014

Vanochtend heeft commissaris van de Koning, Max van den Berg, op de Openbare Jenaplan Basisschool de Ommewending in Veendam het startschot gegeven voor het project Lezen is leuk! 

CvdK Max van den Berg onthult samen met kinderen de boekenkast voor Lezen is leuk. foto: Dick Pots

Lezen is leuk! voorziet 100 basisscholen van goed gevulde boekenkasten

Lezen is leuk! richt zich op de ondersteuning van basisscholen die voornamelijk in de krimpgebieden Noord-Oost Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen liggen. Honderd scholen in deze gebieden waar het aantal leerlingen eerder daalt dan stijgt, krijgen een speciale boekenkast, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs. Daardoor verbetert de leesomgeving op de scholen, waar leerlingen en hun ouders gestimuleerd worden om meer (voor) te lezen. Lezen bevordert de taalontwikkeling en leidt in het algemeen tot betere schoolprestaties. Veel lezen heeft een bewezen positief effect op alle onderdelen van de cito.

Lezen is leuk! is een initiatief van Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich in voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland, zodat ze meer kans hebben op een betere toekomst.

Ilja van Haaren, directeur Stichting Kinderpostzegels: “De komende twee jaar steunen we honderd scholen in gebieden waar het lezen wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Op die manier kunnen we ook iets terug doen voor al die kinderen die zich inzetten om kinderpostzegels te verkopen”.

De scholen die de goedgevulde boekenkast ontvangen gaan meedoen aan het programma de Bibliotheek op school  van Stichting Lezen en de bibliotheeksector. Met de Bibliotheek op school gaan bibliotheken, basisscholen en gemeente strategische meerjarige samenwerkingsverbanden aan. Doel: verbetering van lees- en taalvaardigheid en mediawijsheid (informatievaardigheden). Bovendien krijgen alle kinderen een Boekenbon van 10 euro, waarmee ze tijdens de aftrap van het project een boek voor zichzelf kunnen uitzoeken. 

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr