Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Gerda Havertong en Abdelkader Benali lezen voor in jeugdinrichting

Datum: 
19 december 2013

Afsluiting succesvol Jaar van het Voorlezen 

Voorleesambassadeur Gerda Havertong, schrijver Abdelkader Benali en rapper RMB waren op 18 december in Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt voor de lancering van het voorleesproject “Laat je Lezen”. Het project is een samenwerking van de Leescoalitie, De Hartelborgt en de interne school het Kompas College en heeft als doel de relatie tussen jongeren die tijdelijk in de inrichting verblijven en hun kinderen of broertjes en zusjes te verbeteren. De lancering, die werd gepresenteerd door Isolde Hallensleben, vormt de afsluiting van een succesvol Jaar van het Voorlezen. Het voorleesproject start in 2014 en sluit aan bij de nieuwe campagne van de Leescoalitie, Vaders Voor Lezen.

Foto: Werry Crone

Het voorleesproject bestaat uit een lessenserie, waarin de jongeren begeleid worden bij het kiezen van verhalen, het gebruik van hun stem en de techniek van het voorlezen. Wanneer de jongeren zo ver zijn dat zij over voldoende lees- en vertelvaardigheden beschikken, maken zij een opname voor hun kind(eren) of jonge familieleden. Zo kunnen ze op een positieve manier in contact blijven met hun familie. Daarnaast is (voor)lezen goed voor de taalontwikkeling van de jongeren zelf en kunnen boeken en verhalen een positieve rol spelen bij de terugkeer in de maatschappij. Het project is eerder succesvol uitgevoerd in onder meer Groot Brittannië.

De Hartelborgt

De Hartelborgt is een Justitiële Jeugdinrichting. Hier verblijven jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. In de inrichting krijgen de jongeren zorg, worden ze opgevoed, behandeld en krijgen ze onderwijs, zodat ze uiteindelijk weer positief kunnen terugkeren in de maatschappij zonder terugval in delinquent gedrag. De Hartelborgt heeft plaats voor 115 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Formeel is De Hartelborgt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, maar door straffen en maatregelen die rond het 18e levensjaar worden opgelegd, kunnen ze ook ouder zijn.

Jaar van het Voorlezen/ Vaders Voor Lezen

2013 is in heel Europa uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen. Tijdens dit jaar wil de Leescoalitie iedereen laten ervaren dat voorlezen plezierig en waardevol is, niet alleen voor kinderen, maar ook voor tieners en volwassenen. Het hele jaar door vonden er verschillende activiteiten plaats, zie voor een overzicht www.jaarvanhetvoorlezen.nl. In 2014 krijgt de campagne een vervolg met Vaders Voor Lezen. Uit onderzoek blijkt dat ouders de grootste invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen. Juist een (voor)lezende vader heeft veel invloed, reden voor de Leescoalitie om zich de komende twee jaar specifiek te richten op de rol van vaders in de leesopvoeding.

Het Jaar van het Voorlezen wordt georganiseerd door de Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr