Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Evaluatie Kunst van Lezen positief

Datum: 
19 februari 2015

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - geëvalueerd.

 

De aanleiding is dat de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken en gezamenlijk de Tweede Kamer daarover in het voorjaar van 2015 een beleidsbrief zullen sturen. De evaluatie is uitgevoerd door de KWINK groep, bekijk hier het eindrapport.

Als basis voor de evaluatie heeft Kunst van Lezen in september 2014 een feitenrelaas aangeleverd. Op een A4 zijn de belangrijkste feiten in kaart gebracht, zie ook de afbeelding hierboven.

De evaluatie is positief en benoemt diverse mogelijkheden voor voortzetting van Kunst van Lezen.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr