Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

De Jonge Jury is vernieuwd

Datum: 
12 mei 2016

Met ingang van editie 2017 ondergaat de Jonge Jury, de publieksprijs voor het beste jeugdboek, een aantal veranderingen. De organisatie hoopt hiermee dat de participatie van jongeren nog verder stijgt. Eerder doorgevoerde veranderingen leidden al tot een verdubbeling van het aantal stemmen, in 2016 steeg het aantal stemmen van 7.500 naar 15.000.

De Jonge Jury zal vanaf de eerstvolgende editie nog slechts tien Leestips bevatten. De jeugdboeken worden aangedragen door jongeren uit het Jonge Jury Boekgenootschap (peer-to-peer) en zijn oorspronkelijk Nederlandstalig. Met de tien titels worden nog steeds alle jongeren van 12 t/m 15 jaar, op de onderwijsniveaus vmbo basis/kader/theoretisch, havo en vwo bediend met boeken die passen bij hun belevingswereld. De docenten krijgen daarbij actuele lesstof die in plaats van, of complementair aan, de vier grote courante lesmethoden kunnen worden ingezet. De tien lesbrieven worden gratis aangeboden, net als al het campagnemateriaal.

Om de Jonge Jury voor docenten verder te vereenvoudigen zijn ook de volgende veranderingen vastgesteld:

Tien Leestips

De lijst met Leestips zal pas in december – en voor het eerst dus in december 2016 – bekend worden gemaakt. De tien lesbrieven zijn direct na de Kerstvakantie gratis te downloaden voor docenten. In het eerste overgangsjaar kiest het Jonge Jury Boekgenootschap uit jeugdboeken die zijn verschenen in de periode augustus 2015 t/m december 2016.

Nieuwe stemprocedure en periode

De leerlingen kunnen in de stemmodule stemmen op een of meer titels van de tien Leestips. Daarnaast kunnen zij ook op een eigen vrije keuze (mits verschenen in augustus 2015 en december 2016 en de juiste NUR code) stemmen.

Dag van de Jonge Jury op 7 juni 2017

Met alle verschuivingen, verschuift ook de Dag van de Jonge Jury. De komende editie sluit af op 7 juni 2017, dan wordt aan de auteur van het boek met de meeste stemmen de Prijs van de Jonge Jury uitgereikt.

Over de Jonge Jury

De Jonge Jury is het grootste leesbevorderingsproject voor  jongeren in de 1e t/m de 3e klas van het voortgezet onderwijs. De Prijs van de Jonge Jury wordt sinds 1998 uitgereikt.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr