Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Beleidsplan en Jaarverslag online

Datum: 
24 mei 2017

Nu online: Lezen voor het leven, de beleidsvoornemens voor de periode 2017 - 2020 en de pubieksversie van het jaarverslag 2016

We weten dat de relatief goede positie van Nederlandse jongeren op het gebied van leesvaardigheid, zoals die blijkt uit internationaal onderzoek, onder druk staat. Jongeren lezen steeds minder en zijn weinig gemotiveerd om te lezen. We weten ook dat het leesgedrag onder invloed van digitalisering verandert.

Daarom is samenwerking met alle mogelijke intermediairs noodzakelijk evenals de strategische inbedding van leesbevordering in de opvoeding.

Op basis hiervan heeft Stichting Lezen in Lezen voor het leven vier speerpunten geformuleerd:
- kennis: we willen nog beter weten wat er speelt en welke interventies effectief zijn.
- kennis delen: informeren, inspireren en activeren.
- innovatie: waar liggen kansen om de doorgaande leeslijn nog beter afgestemd op groepen kinderen en jongeren vorm te geven.
- Tenslotte wil Stichting Lezen bestuurders en beïnvloeders ervan overtuigen dat leesbevordering permanent aandacht verdient.

Lezen voor het leven. Beleidsvoornemens Stichting Lezen voor de planperiode 2017 - 2020 kunt u hier inzien.

Voor wie geïnteresseerd is in de activiteiten van Stichting Lezen in het afgelopen jaar: het Jaarverslag 2016 vindt u hier.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Coördinator communicatie en pr