Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Regeling heroverweging stimuleringsbijdrage

In dit document vindt u het reglement van Stichting Lezen voor de behandeling van een verzoek tot heroverweging van een aanvraag gedaan in het kader van de Stimuleringsbijdragen Leesbevorderingsprogramma’s.