Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Kenniscentrum

Stichting Lezen is de spin in het web van de leesbevordering. Het verwerven van kennis en het verspreiden daarvan is een belangrijke taak. Als kenniscentrum bevordert Stichting Lezen de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk en opgaven in de praktijk van alle dag sturen de wetenschappelijke agenda. In de onderzoekspublicaties worden de resultaten van de diverse onderzoeken bekendgemaakt. Ook via Leesmonitor.nu vinden onderzoeksresultaten hun weg naar het veld. Als kenniscentrum bevorderen we ook de evaluatie van projecten, zodat we weten wat werkt en wat niet. Kortom: Stichting Lezen zorgt ervoor dat leesbevorderaars kunnen beschikken over praktisch bruikbare kennis.