Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Stichting Lezen bevordert het lezen in het Nederlands en het Fries. Daarom zijn er al jaren nauwe contacten met de belangrijkste professionele organisaties in Friesland die een bijdrage leveren aan de verbetering van het leesklimaat in deze tweetalige provincie. Het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF) is daarbij het centrale schakelpunt. Organisaties die zitting hebben in het platform zijn: Tresoar, Fers, Cedin, Afûk, It Fryske Boek, Partoer CMO, de Fryske Akademie, Omrop Fryslân en Stichting Lezen.

Lees meer over Stichting Lezen in het Fries.

Contactpersoon bij Stichting Lezen
Teamleider kennis- en beleidsontwikkeling en interne zaken